USB - Thẻ nhớ

-50%
 Thẻ nhớ Kingston 128GB (Class 10) Thẻ nhớ Kingston 128GB (Class 10)
-50%
 Thẻ nhớ Kingston 32GB (Class 10) Thẻ nhớ Kingston 32GB (Class 10)

Thẻ nhớ Kingston 32GB (Class 10)

195,000₫ 390,000₫

-50%
 Thẻ nhớ Kingston 64GB (Class 10) Thẻ nhớ Kingston 64GB (Class 10)

Thẻ nhớ Kingston 64GB (Class 10)

245,000₫ 490,000₫

-50%
 Thẻ nhớ Kioxia 32GB (Class 10) Thẻ nhớ Kioxia 32GB (Class 10)

Thẻ nhớ Kioxia 32GB (Class 10)

195,000₫ 390,000₫

-50%
 Thẻ nhớ Kioxia 64GB (Class 10) Thẻ nhớ Kioxia 64GB (Class 10)

Thẻ nhớ Kioxia 64GB (Class 10)

245,000₫ 490,000₫

-50%
 Thẻ nhớ SanDisk Ultra 32GB (Class 10) Thẻ nhớ SanDisk Ultra 32GB (Class 10)
-50%
 Thẻ nhớ SanDisk Ultra 64GB (Class 10) Thẻ nhớ SanDisk Ultra 64GB (Class 10)
-30%
 USB Kingston 128GB 3.2 DTX USB Kingston 128GB 3.2 DTX

USB Kingston 128GB 3.2 DTX

413,000₫ 590,000₫

-30%
 USB Kingston 128GB DT100G3 USB 3.0 USB Kingston 128GB DT100G3 USB 3.0

USB Kingston 128GB DT100G3 USB 3.0

413,000₫ 590,000₫

-30%
 USB Kingston 32GB 3.0 DT100G3 USB Kingston 32GB 3.0 DT100G3

USB Kingston 32GB 3.0 DT100G3

167,300₫ 239,000₫

-30%
 USB Kingston 64GB 3.0 DT100G3 USB Kingston 64GB 3.0 DT100G3

USB Kingston 64GB 3.0 DT100G3

258,300₫ 369,000₫

-30%
 USB Kingston 64GB 3.2 DTXM USB Kingston 64GB 3.2 DTXM

USB Kingston 64GB 3.2 DTXM

259,000₫ 369,000₫

-30%
 USB Kingston DTX 32Gb USB3.2 USB Kingston DTX 32Gb USB3.2

USB Kingston DTX 32Gb USB3.2

167,000₫ 239,000₫

-30%
 USB Kingston DTX 64Gb USB3.2 USB Kingston DTX 64Gb USB3.2

USB Kingston DTX 64Gb USB3.2

258,000₫ 369,000₫

-30%
 USB Moment 2.0 MU22 64GB USB Moment 2.0 MU22 64GB

USB Moment 2.0 MU22 64GB

259,000₫ 369,000₫